Zpět na úvod

Příspěvky

Zobrazených 1-25 z celkově 54 záznamů.

Přestože tento projekt nebyl poprvé finančně podpořen, podařilo se škole během školního roku zajistit vydláždění prostoru poblíž školy, umístění 3 velkoobjemových kontejnerů na papír, sklo a plasty a svoz tříděného odpadu jednou týdně. V dalším roce škola grant také díky prokázané snaze získala.


Projekt: Třídit musí každý z nás, je nejvyšší čas...

Řetězec navazujících akcí zlepšující prostředí v okolí školy výrazně zlepšil komunikaci mezi obcí, školou a místní veřejností.


Projekt: Malované lavičky

Žáci zvládli (s různě velkou dopomocí) téměř všechny úkoly projektu. Dejte jim k tomu prostor a uvidíte, co dokážou.


Projekt: Jezírko kolem dokola

Při výběru zahradních doplňků inspirovala školu spolupráce s anglickou školou a jejich fotografie parků.


Projekt: Jezírko kolem dokola

Žáci mohli být více zapojeni do komunikace s městem. Jistě by to v jejich věku nebyl problém a tato zkušenost by byla nejen užitečná, ale pomohla by i více přijmout projekt „za svůj“.


Projekt: Altán pro netradiční výuku a odpočinek

Motivace k tomu, podílet se na projektu je hodně ovlivněná tím, že se člověk může podílet od samého počátku (už ve fázi plánování). Žáci projekt sami připravili, vedli ho, vybírali lavičky i stromy. Na všech pracích se žáci podíleli, či je sami dělali. Vždy předcházela teoretická příprava. Například než vybrali vhodné stromy, museli se seznámit s vhodnými druhy pro naše klimatické podmínky, museli vybrat vhodný kultivar tak, aby splňoval podmínky tohoto pozemku. Zapojením do teorie i praxe žáci rozvíjeli své kompetence k učení, pracovní a občanské.


Projekt: Místo setkávání

Keramické tvoření je součástí workshopů pro rodiče, maminky s dětmi, seniory a širokou veřejnost, ve škole pracuje i keramický kroužek. Z diskuzí vzešel nápad, aby místo elektrické vypalovací pece škola postavila pec venkovní, kde je možno se přímo na výpalu podílet. Rodiče nabídli zajištění potřebného dřeva, čímž se při vypalování ušetří značné množství elektřiny.


Projekt: Pojďme tvořit

Ručně psané a enkaustikou vyrobené pozvánky na slavnostní otevření škola rozeslala nebo osobně předala všem partnerům, kteří se podíleli na realizaci projektu. Pozvala i bývalé zaměstnance školy.


Projekt: Pěkné místo pro všechny

Tento projekt se zabýval zajímavým tématem, avšak žáci do něj byli vlastní činností zapojeni jen minimálně. Většinu aktivit naplánovala a zrealizovala místní ČSOP, takže podstata projektové výuky ("projekt je podnik žáka") nebyla naplněna.


Projekt: Staré ovocné odrůdy a jejich využití pro školní praxi

Dobrovolnické brigády organizujte raději o víkendu, kdy má čas více lidí a kdy z nich lze zároveň udělat příjemnou kulturní akci.


Projekt: Zahrada radosti

V Jakubově vzali nářadí do ruky děti i dospělí. Pro motivaci žáků je nezbytné vidět, že s nimi stejnou práci dělají i učitelé!


Projekt: Školní zahrada – přírodní učebna

Slavnostní otevření stezky veřejnosti (kterého se účastnilo přes 200 lidí) zahrnovalo společné projití části trasy a bujarou oslavu před radešínským hotelem. Hotel zdarma zajistil skákací hrad pro děti, zmrzlinářská firma zapůjčila zmrzlinový stroj a darovala zmrzlinu, s organizací pomáhali radešínští hasiči. Díky krásnému počasí a ochotné pomoci mnoha lidí se akce jaksepatří vydařila.


Projekt: Výletní naučná stezka okolím Bobrové

Ani na této škole nezapomněli, že důležitou součástí projektu je i jeho vyhodnocení a provedli po jeho skončení anketu o tom, jak jsou místní s projektem a jeho výsledky spokojení.


Projekt: Zahrada všech smyslů

I při budování dětského hřiště - tedy v projektu, který svádí k tomu, aby byl udělán dodávkou na klíč, našli učitelé mnoho prostoru pro zapojení žáků. Projekt je podnikem žáka! Na to nezapomínejme.


Projekt: Ze sportoviště na dětské hřiště

Na škole nezapomněli na důležitou část projektu - vyhodnocení. Po skončení projektu prováděli záznam návštěvnosti sportoviště i nového dětského hřiště.


Projekt: Ze sportoviště na dětské hřiště

Pokud plánujeme úpravy nějakého místa, je důležité mít souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu. Mimo jiné si tak můžete dopředu vyjasnit, jaké záměry má on a vy s tímto pozemkem.


Projekt: Školní zahrada pro ekologickou výchovu

Každá poskytnutá dotace má svá pravidla publicity. Nezapomeňte na ně!


Projekt: Školní zahrada pro ekologickou výchovu

Přijetím grantové podpory vám vzniká závazek na konci projektu vykázat slíbené výstupy. Pokud se tak nestane, budete muset přidělenou podporu nebo její poměrnou část vrátit.


Projekt: Školní zahrada pro ekologickou výchovu

K získání partnerů využívala škola maketu altánu, kterou vyrobili žáci. Pomohlo jim to jasně ilustrovat a "zhmotnit" jejich záměr.


Projekt: Výuka i zábava, to je naše zahrada!

Díky pomoci komunity (materiální, finanční i prací) vzniklo dílo významně přesahující hodnotu uděleného grantu. Každý ze zapojených přitom přispěl svým malým dílem.


Projekt: Pojďme si hrát do školy

Túje nejsou ideálním řešením pro ekologický projekt. Můžete vysadit například habry, ptačí zob, muchovník, dřín, tis, ve vyšších polohách i smrk ztepilý. Pokud trváte na stálezelených keřích, pak připadá v úvahu buxus (zimostráz).


Projekt: Pojďme si hrát do školy

Stanovit pravidla pro pobyt veřejnosti na zpřístupněném školním prostoru.


Projekt: Výuka i zábava, to je naše zahrada!

Plánovací odpoledne nachystali podle návodu v publikaci Plánovací víkend.


Projekt: Regionální historie v arboretu

V Plzeňském kraji je možné na podobné projekty získat finanční příspěvek od nadačního fondu Zelený poklad.


Projekt: Dvorek zahradou