Zpět na úvod

Příspěvky

Zobrazených 26-50 z celkově 54 záznamů.

Spolupráce se zahradní architektkou byla velmi přínosná, protože škole nabídla celou řadu možností a způsobů řešení vyvstávajících problémů.


Projekt: Dvorek zahradou

Škola nezapomněla na důležitou fázi hodnocení po skončení projektu.


Projekt: Cesty do neznáma

Ačkoliv je škola v neutěšeném prostředí romského ghetta, snaží se do svých aktivit zapojovat místní obyvatele, rodiče svých žáků. I když jde o pomalou mravenčí práci, věříme v její úspěch. To, že nejsme sami, ukazuje i ocenění za neoriginálnější projekt od účastníků konference NAOMAK.


Projekt: Cesty do neznáma

V zimě projekt neusnul. Žáci se mu věnovali aktivitami, které lze provádět uvnitř, takže neztratili motivaci a zima nebyla „hluchým místem“ projektu.


Projekt: Cesty do neznáma

Žáci nadále dodávají výpěstky do školní jídelny, čímž obohacují svůj vlastní jídelníček.


Projekt: Bio ze skleníku

Projekt do velké míry závisel na aktivitě koordinátorky. Při jejím odchodu do dlouhodobé pracovní neschopnosti jej (pro nezájem zbytku pedagogů) bylo obtížné dokončit. Proto je nezbytně nutné, aby projekty měly podporu především vedení školy, ale také alespoň některých kolegů.


Projekt: Bio ze skleníku

Pravidelnou účastní na farmářských trzích se školní Bioinformační centrum dostalo hluboko do povědomí občanů a zároveň oslovilo mnohem širší spektrum lidí než jen návštěvníky školy.


Projekt: Bioinformační centrum jde občanům naproti

Občané, kteří dostali od obce povolení pokácet stromy, finančně přispěli na nákup nových rostlin, které byly v prostoru zasazeny.


Projekt: Setkávání pod smrkem

S realizací projektu výrazně pomohli během brigád rodiče, ale také dobrovolní hasiči, kteří se postarali o odstranění starého plotu a jeho betonového soklu.


Projekt: Setkávání pod smrkem

Do aleje si žáci vybrali stromy druhu Acer platanoides Globosum. Tento druh je díky svému habitatu kompozičně vhodný jednak do alejí a vzhledem k nižšímu vzrůstu (8-10 m) je také vhodnou dřevinou na místa s elektrickým vedením.


Projekt: Alej

Velmi výhodné bylo spojení plánování a realizace projektu s programem Ekoškola.

Osvědčila se spolupráce všech věkových skupin - od žáků, kteří jsou iniciátory nových nápadů, přes učitele, kteří  směřují žáky a stanovují hranice proveditelnosti, až po seniory a odborníky z řad rodičů, kteří díky svým životním zkušenostem poradí s realizací. Při pracech také výrazně pomohli zaměstnanci Městského úřadu.


Projekt: Naše zahrada pro všechny

Celá první etapa stezky je předpisově značena a ve spolupráci s Klubem českých turistů  Plzeňského kraje je plánováno její oficiální zanesení do map.


Projekt: Bezpečně kolmo do školy

Nebát se oslovit místní firmy, které často rády sponzorsky pomohou – Kovovýroba Halama dodal konstrukci na plůtek oddělující herní zónu pro nejmenší děti a Lanový park König – malou  lanovou dráhu.


Projekt: Otevřená školní zahrada – I. etapa

Seznam ekologických zemědělců a výrobců biopotravin najdete na http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/seznamy-podnikatelu.


Projekt: BIO pro život

Na velmi vydařené závěrečné slavnosti děti předvedly divadlo, zazpívaly písničky a uspořádaly tombolu.


Projekt: BIO pro život

Nebát se neobvyklých témat.


Projekt: Stopy II. světové války

Arboretum je umístěno z části na pozemku školy, z části na pozemku města, ale z části také na malém soukromém pozemku. Při realizaci projektu se ukázaly navyjasněné majetkové vztahy mezi městem a majitelkou soukromého pozemku. Tyto nejasnosti málem  znemožnily realizaci projektu a velmi ji časově protáhly. Proto  doporučujeme v případě příprav podobných projektů si vždy předem vyjasnit majetkoprávní vztahy.


Projekt: Sadovnická úprava okolí školy a internátu – Arboretum Jablonecká

Komunitní způsob řešení problémů (společné plánování a následná realizace) se ukázal jako velmi přínosný, a ukázal tak možnost, jak lze při omezeném množství financí uskutečnit hodně smysluplných aktivit, které by jinak neumožnil nedostatek prostředků. Na realizaci arboreta se také významným způsobem podíleli místní sponzoři, kteří se ochotně přidali ke snaze upravit okolí školy a zlepšit podmínky pro žáky. Veřejnost pozitivně hodnotí snahu školy zlepšit okolní prostředí a podmínky pro výuku dětí.


Projekt: Vybudování arboreta jako místa k praktické výuce a odpočinku pro žáky a veřejnost

Projekt byl celkově velmi problematický, neboť prostor na kterém měla vzniknout zahrada byl výrazně poničen povodní v létě 2010. Vrámci popovodňových oprav sem obec umístila nové hřiště, které zaujímá plochu bývalé zahrady a zároveň jeho realizace trvala nečekaně dlouho. Proto se škola, po konzultaci s krajským koordinátorem, rozhodla projekt výrazně zmenšit a omezila se na úpravu opěrné zdi za školou. Celou akci provedla dodavatelsky.


Projekt: Environmentální zahrada pro Libverdu

Dřeviny k výsadbě mohou vybrat sami žáci ze seznamu vhodných druhů, který připraví odborník.


Projekt: Se zelení do školy

Informační tabule instalovat (betonování patek) na jaře - nehrozí zamrznutí půdy.


Projekt: Přírody volání je nejlépe slyšet ve venkovní učebně poznání

Pokud plánování podoby a umístění učebny neprobíhá společně s dalšími partnery projektu, je dobré je s výsledky takového plánování seznámit, předejde se řadě komplikací. V tomto případě bylo na plánované místo venkovní učebny během prázdnin umístěno dětské hřiště. Situaci se podařilo vyřešit - hřiště s herními prvky bylo přemístěno na jiné místo. Nicméně práce na projektu se mírně zpozdily.


Projekt: Přírody volání je nejlépe slyšet ve venkovní učebně poznání
V případě pořádání větších akcí, kde by mohly lavičky účastníkům zavazet, lze lavičky dočasně odmontovat.
Projekt: Park bezpečí
Škola je aktivně zapojena do programu EKOŠKOLA a oba programy (ŠUŽ i EKOŠKOLA) účinně propojuje.
Projekt: Relaxační prostředí a desky na informační tabule naučné stezky
Doporučení je nebát se a jít do toho. Prostranství tohoto dvorku bylo opravdu víc než neutěšené a pod rukama žáků speciální školy vznikl přece jenom příjemný životní prostor.
Projekt: Školní dvůr – místo setkávání