Zpět na úvod

Příspěvky

Zobrazených 51-54 z celkově 54 záznamů.
Předem mít připraveny alespoň v obrysu finanční náklady. Dobře mít projednáno s vedením školy. Projekt počítal s větším podílem svépomocné práce, na to vedení školy nepřistoupilo a (s argumentem bezpečnosti) prosadilo firmu. To neúnosně zvedlo náklady projektu. Ty byly následně hrazeny z rozpočtu města. Projekt se tak nejen prodražil, ale také se o rok prodloužila realizace.
Projekt: Přírodní centrum aktivní relaxace pro děti i dospělé
Dobře plánovat umístění podobných zařízení - besídka sousedí s vlakovou tratí, která ruší při vyučování.
Projekt: Přilož ruku k dílu – zahradní besídka
Projekt byl až vzorovým příkladem zapojení občanů (byť jen části reprezentované většinou maminkami sdruženými v o.s. Ruprechtice dětem a o.s. Ruprechtické matky).
"Využili jsme toho, že o.s.Ruprechtice dětem má ve svém čele maminku našich žáků a tato paní kontaktovala, obcházela, sháněla, přemlouvala. Paní Barthová má tak obrovský podíl na zdárném dokončení dílka. Ukázalo se, že právě kontakt lidí mezi sebou, osobní konzultace, jsou tím, co škola jako instituce není tak zcela schopna zařídit. I proto je podpora občanských sdružení a spolků pro tento typ projektů nepostradatelná."
Projekt: Sejdeme se u školy

Projekt by se dal nazvat "spouštěcím" jeho realizace nastartovala další sponzorské příspěvky – příspěvek obce na realizaci arboreta dřevin Jizerských hor v hodnotě 150 000,- a žádost o grantovou podporu na Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor – 30 000,-. Doporučujeme použít případné podpořené projekty jako argument: "My to umíme zrealizovat, podpořte nás taky".


Projekt: Živá učebnice Jizerských hor