Zpět na úvod

Projekty

Zobrazených 26-50 z celkově 83 záznamů.

Parčík Letná – příjemné posezení

Téma: Veřejná prostranství
Škola: Základní škola praktická, Mimoň
Škola měla problém s ničením vstupního areálu, hlavně dospívající mládeží z okolního sídliště, v době mimo vyučování a o...

Park bezpečí

Téma: Veřejná prostranství
Škola: Základní škola, Liberec, Křížanská 80
Vznikl park vedle školy s mechanickými hracími lavicemi na téma: "Odkud pocházím", které vyrobily děti. Důvod: vytvořit bezpečné...

Pěkné místo pro všechny

Téma: Veřejná prostranství
Škola: Základní škola praktická Česká Třebová
Škola zaměřená na výuku žáků s lehkým mentálním postižením se nachází v bezútěšném prostředí sociálně vyloučené oblasti. S...

Pojďme si hrát do školy

Téma: Veřejná prostranství
Škola: Základní škola Eduarda Nápravníka Býšť
Pozemek u ZŠ je poměrně dost velký, je proto škoda, aby sloužil pouze školním dětem. V obci chybělo místo pro volnočasové aktivity, proto...

Pojďme tvořit

Téma: Veřejná prostranství
Škola: Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov
Málotřídní škola na kraji Konstantinových lázní přebudovává postupně svou zahradu v místo setkávání celé komunity. S pomocí žáků,...

Pomník jako oáza rozmanitého života a odpočinku

Téma: Interpretace místního kulturního či přírodního dědictví
Škola: Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238
V okolí školy se nacházel starý poničený pomník německého romantického básníka Karla Theodora Körnera (1791 – 1818). Jeho nejbližší...

Poznej místo kde žiješ

Téma: Interpretace místního kulturního či přírodního dědictví
Škola: Obchodní akademie a Hotelová škola Turnov
Žáci zpracovávali prezentační kartu s historií místa, kartu s geologickým vývojem, kartu s místní faunou a flórou, kartu informující o...

Pozor mina!

Téma: Odpady
Škola: Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336
Žáci zmapovali vybrané problematické území a s pomocí pejskařů vytipovali místa, na která byly později umístěny koše na psí...

Prolézačky v městském parku

Téma: Veřejná prostranství
Škola: Základní škola Český Dub
V Českém Dubě dosud neexistoval žádný odpočinkový prostor pro rodiče s dětmi do 12 let. ZŠ se proto rozhodla využít zanedbané...

Přijďte pobejt!

Téma: Veřejná prostranství
Škola: Základní škola T. G. Masaryka, Náchod
U školy vznikl přírodní park o rozloze cca 3 000 m2, ve kterém jsou (i s popisky) zastoupeny různé druhy dřevin rostoucích ve volné...

Přilož ruku k dílu – zahradní besídka

Téma: Veřejná prostranství
Škola: Základní škola a mateřská škola Višňová, okres Liberec
Na základě společného jednání zástupců školy a partnerů projektu bylo v říjnu 2007 rozhodnuto, že součástí projektu bude vybudování...

Příroda všemi smysly

Téma: Stromy a zeleň
Škola: Základní škola Antonína Sochora Duchcov, Teplická ul. 13, okres Teplice
Žáci s dalšími pomocníky vytvořili na školní zahradě tři stanoviště určená pro praktickou činnost - pocitový chodníček, skalku a...

Přírodní centrum aktivní relaxace pro děti i dospělé

Téma: Veřejná prostranství
Škola: Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904
Problémem lokality byla absence relaxační zóny pro matky s dětmi i seniory. Projekt vedl k zušlechtění nevyužívané části venkovních...

Přírodní učebna – centrum udržitelného rozvoje

Téma: Interpretace místního kulturního či přírodního dědictví
Škola: Základní škola Velká Bíteš
Škola zorganizovala tři veřejná setkání, při kterých disktutovali žáci, veřejnost i zástupci samosprávy o nejvážnějších problémech...

Přírody volání je nejlépe slyšet ve venkovní učebně poznání

Téma: Stromy a zeleň
Škola: Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk
V rámci projektu škola s několika partnery (rodiče, zástupci OÚ, členové Mysliveckého spolku a firmy) začala s první etapou komplexních...

Regionální historie v arboretu

Téma: Interpretace místního kulturního či přírodního dědictví
Škola: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov
Odsunem Němců v roce 1945 byla přerušena historická kontinuita regionu a na místní rodáky se zapomnělo....

Relaxace v jedlém lese

Téma: Veřejná prostranství
Škola: Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava
Fádní travnaté prostranství před panelovou školou se díky projektu změnilo na místo setkávání s kulturním a přírodovědným...

Relaxační prostředí a desky na informační tabule naučné stezky

Téma: Interpretace místního kulturního či přírodního dědictví
Škola: Základní škola Švermova 403/40, Liberec
Škola i školní zahrada procházely v době realizace projektu postupnou rekonstrukcí. Získali granty na bylinkovou zahrádku, na nádoby na...

Revitalizace plochy v areálu školy

Téma: Veřejná prostranství
Škola: Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300
Projekt řešíil nezpevněnou plochu patřící k areálu školy.Ta byla dosud využívána jako příležitostné hřiště a svévolně...

Revitalizace zámeckého parku v Doksech

Téma: Doprava
Škola: Střední odborná škola, Česká Lípa, Lužická 588
Projekt řešil revitalizaci zámeckého paku, který je přístupný veřejnosti. Vzhledem k náročnosti aktivity bylo nutné uvažovat o třech...

Režim pitný – ten je nutný!

Téma: Voda
Škola: Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Ústí nad Orlicí
Nutnost zdravého pitného režimu pro lidi i zvířata ztvárnili do podoby několika pítek všichni, kdo se zapojili do projektu Režim pitný –...

Sadovnická úprava okolí školy a internátu – Arboretum Jablonecká

Téma: Veřejná prostranství
Škola: Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999
Škola tímto projektem zahájila dlouhodobě probíhající venkovní úpravy okolí školy a internátu. Úprava zanedbané louky v bezprostřední...

Se zelení do školy

Téma: Stromy a zeleň
Škola: Střední škola společného stravování, Ostrava - Hrabůvka
Projekt reagoval na neuspokojivý stav zeleně na veřejném prostoru před školou, která se nachází na panelovém sídlišti. Škola s partnerem...

Sejdeme se u školy

Téma: Veřejná prostranství
Škola: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328
Záměrem projektu bylo propojit veřejné prostranství neupravené městské zeleně s areálem školy a vytvořit příjemné prostředí s...

Setkávání pod smrkem

Téma: Veřejná prostranství
Škola: Základní škola Moravské Prusy, okres Vyškov
Žáci s pomocí rodičů otevřeli prostor školní předzahrádky pro užití veřejností. Otevření prostoru navíc umožnilo bezpečnější...